Een familiegeschil

De volgende discussiepunten mogen in bemiddeling onderzocht worden :

  • echtscheiding door onderlinge toestemming
  • ouderlijk gezag
  • huisvesting
  • kinderbijdrage
  • buitengewone kosten
  • etc.

zelfs als een procedure al gestart is.

  • beslissing betreffende een familielied
  • overeenstemming met uw vroegere partner betreffende jullie kinderen wanneer iets delicaats of gevoeligs gediscussieerd moet worden

 


Moeilijke contractuele verhouding

  • In burgerlijke zaken zoals bij een huurovereenkomst
  • Bij een handelscontract in commerciële zaken

Gedurende bemiddeling in burgerlijke- en handelszaken zijn soms experten of advocaten uitgenodigd maar de partijen blijven de voornaamste gesprekspartners in de bemiddeling.

De bemiddelaar biedt een neutraal vertrouwelijk welwillend kader aan ver van de rechtbanken.

Indien u in conflict bent met buren neemt u direct contact op met uw Gemeente. Soms kunt u beroep doen op een buurtbemiddelaar.

Een geschil binnen het bedrijf oplossen

Conflicten binnen een ploeg, een onderneming ofwel tussen collega's: kies voor bemiddeling. Bemiddeling zal u gemoedsrust brengen.


Op ieder moment ...

... kunt u bemiddeling aanvragen: alvorens een procedure aan te knopen, gedurende de procedure of daarna.

Maak een eerste afspraak met een bemiddelaar om alles over het proces te weten.