Bemiddeling : erkend door de Belgische wet sinds 2005 als een alternatieve geschilbeslechtingsmethode

Bemiddeling wordt sterk door magistraten aangemoedigd omdat het efficiënter en voordeliger is dan een gerechtelijke procedure. Bemiddeling biedt een oplossing op maat aan en vermindert spanning in een komfortabele plaats ver van rechtbanken. De overeenkomsten kunnen dan door de rechtbank gehomologeerd worden wanneer ze door een erkend bemiddelaar (door de Federale Bemiddelingscommissie) ondertekend zijn.