Het bemiddelingsproces

Eerste vraag: kan uw conflict in bemiddeling behandeld worden?

Gedurende een eerste ontmoeting legt u uw situatie uit. De bemiddelaar zal u laten weten of bemiddeling geschikt is voor dit soort conflict.

 

Gedurende het bemiddelingsproces legt ieder partij uit hun eigen geschiedenis, hoe ze zich voelen, wat hun behoeften en doelstellingen zijn om dan een overeenkomst te vinden die positief is voor allen.

Het aantal afspraken hangt af van de afloop van elke sessie: uw energie, uw positieve geest zijn belangrijk.


honoraria

familie/burgerlijke zaken

€60/u per persoon

+ mogelijke administratieve kosten

handelszaken

€140/h

administratieve kosten €250

sociale zaken

€140/h

+ mogelijke administratieve kostenNiet gratis, bemiddeling blijft toch minder duur dan een klassieke procedure. Indien u beperkte inkomsten hebt, kunt u altijd rechtsbijstand aanvragen bij de rechtbank. Meer inlichtingen daarover krijgt u van uw bemiddelaar.