Welke voordelen biedt bemiddeling aan?

Tijdwinst

Financieel voordeel

Oplossing op maat

Verzachting

De relatie behouden

Documenten kunnen gehomologeerd worden